slety:
doporuč. četba:

zásobování:


sponzoři:

index / SAAB slety / Jedovnice / 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15

| 15.09.2018 |  13. Jedovnický SAABsraz - Jedovnice

Jedovnice


p r o g r a m    2 0 1 8 :

9:00    přílety strojů, technická přejímka a parkování na stojánce
11:00    zahájení oběda (restaurace Barrachov, výběr ze tří pokrmů, otevřeno do 16:00)
13:00    nástup a vyhodnocení dne
+15 min    formování letky a start okružní jízdy (pokud to dopravní situace dovolí)
+ 60 min    návrat z výletu
potom    volná zábava, turnaj v KUBBu

f o t k y   a  v i d e a :

z á p i s  a  v y h o d n o c e n í:

Zápis je stále ve výrobě - startovní a výherní listiny byly 9 měsíců nezvěstné, pak se sice našly, ale stále nevrátily. Tak snad na srazu...Modelová skladba návštěvníků byla následující:V soutěži byly letos hodnoceny následující kategorie:

 • Nejolétanější stroj


 • Nejvzdálenější účastník
 • ....

 • Jako nejvýkonnější letoun
 • ....

 • Nejkrásnějším stroj srazu
 • ....
  Pro všechny výherce byly připraveny vzrušující ceny.

  sraz připravili:
  - - - - - - -
  Aedd, Luke, Standa, Draken, Kovi, Poli, Gita - obsluha megafonu, Tom327 - hudební doprovod. a zvláští poděkování opět Lukáši Ráčkovi / SaabStance za originální "900" grafiku.

  omluveni:
  - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Marek Jánošík s Míšou a Moničkou a Vrtaníkovi (Pro úplnost je na místě připomenout, že účast na tomto srazu je rozhodná pro členství v období do dalšího srazu, takže všichni, kteří se bez řádné omluvy nezúčastnili, jsou bezpodmínečnbě vyloučeni a naopak každý jiný, kdo se zůčastnil a zašle fotografii + TTD svého stroje do Letky SuG, se automaticky stává členem)

  sponzoři:
  - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Pavol Kovarčík - auto-keramika, Pekárna Herold, Ing. Pavel Polách - auto-kosmetika, Draken - samolepky atd.

  =dr=
  Diskuse k tomuto srazu |  zpět do sletiště