SAABunderground
pokec k IC < předchozí  | 116 |  následující >

Ideové Café   S A A B u n d e r g r o u n d


IC-116

S-klub Draken


  O pár metrů dále než V-klub - tedy ještě blíže vrcholu Monte Boo - leží sportovní klub Draken, který - a všichni asi tuší proč - již dlouho tajně stál o zastřešení alespoň jednoho našeho setkání. A byl to právě Marcel, díky kterému se podařilo nejen zprostředkovat uskutečnění této skvělé myšlenky, ale současně nás všechny pozvat (!!!) na specielně pro tuto příležitost naložený a z dalekého severu vlastnoručně dopravený hermelín.

  Očekávání byla vysoká, však příslib hodnotného gastronomického zážitku přilákal i několik dlouhodoběji nevídaných členů, ale výsledek je všechny (ta očekávání; nikoli členy) předčil - jak jsme se později shodli, ani ti nejstarší členové (a dokonce ani ti nejmladší) se nemohli upamatovat, kdy v souvislosti s tímto kultovním pokrmem prožili tak vrcholný gastrosonický zážitek! Ještě jednou moc děkujeme!

  Nesporně i díky hermelínu jsme se opět sešli v usnášenívhodném počtu, takže bylo možné konečně projednat několik stále odkládaných záležitostí, jako například udělení výjimky pro nového člena SUG Tomáše Vojtíška [SobikSaabik]. Po "protinožcové" výjimce se jedná již o druhý druh úlevy, jejíž podstata (stejně jako oprávněnost členství) bude všem nepřítomným objasněna po návštěvě Tomášových stránek, resp. po prohlídce fotogalerie obsahující krom autoportrétů i několik portrétů autora :)

  Následovala zpráva o právě vznikající ostravské buňce SUG. Zprostředkováním dodávek strojů pro tuto SAABem takřka nedotčenou lokalitu byl pověřen Juráš, kterému se, jak jsme se dozvěděli, do dnešního dne podařilo dodat již dva stroje (většinou z vlastních zásob). Bravo!

  Dále jsme projednali organizační záležitosti spojené se 16.IK poprvé pořádanou Wellingtonskou buňkou SUG, tedy především možné problémy s časovým posunem. Slunce nad Novým Zélandem zpravidla vychází o 1/2 dne dříve než u nás, což je sice mrzuté z hlediska vstávání, na druhou stranu díky tomu můžeme s předstihem před Švédskými plechy prověřit možnost pořádání kombinovaných SAAB/VOLVO srazů. Přesně tímto úkolem tedy byla místní organizační složka pověřena.

  Posledním bodem programu, kterého se opět ujal Juráš, byl referát na téma "Severské lišejníky a jejich místo v našem jídelníčku". Všichni zúčastnění si z této nesmírně zajímavé přednášky krom zcela nových vědomostí odnesli i vzorky nekolika druhů sušených severských lišejníku, které byly autorem vlastnoručně sklizeny v norském lese (btw: nemáte někdo náhodou tento film?)

  Na místě bylo pozřeno 15 porcí hermelínu; 1 dávka byla zabalena a dodána omluvenému Budulovi, který rovněž hodnotil nejvyšší známkou.- sepsal Draken -

IC-116
pokec k IC < předchozí  | 116 |  následující >