SAABunderground
pokec k IC < předchozí  | 131 |  následující >

Ideové Café   S A A B u n d e r g r o u n d


IC-131

  Tradiční povánoční vyjížďka s cukrovím a srazem na parkále pod CTK.


   Jakožto nový člen jsem byl kupodivu pověřen sepsáním zápisu o průběhu IC č.131. Odpusťte mi, jestli tento zápis bude proveden v jiném stylu, než na jaký jste zvyklí. Ještě pár hodin před započetím této IC jsem neměl nejmenší tušení o existenci SUG...

Jak to všechno začalo:

   Jedu takhle jednou se svým Soběslavem do kopce kolem CTK, když mi můj syn ze zadního sedadla oznámí: „Taťko za náma je ňákej Sááb a bliká na nás“. Toto zjištění mě vedlo k mezipřistání na nejbližší benzince, kde se „těch ňákejch Saabů“ nakonec sjelo několik a já byl jejich provozovateli pozván na toho dne se konající IC. Opáčil jsem, že doma usmažím řízky a pak přijedu. A tak se i stalo.

   Několik hodin po tomto zcela náhodném setkání jsem se tedy ocitnul v restauraci U Emila na Príglu. U stolu mě kromě příjemného tepla přivítala skupinka lidí, jak jsem se později dověděl, členů SUG. Po mém ostýchavém přisednutí mě počastovali otázkami typu „Co máš za Saaba?“, „Kolik stál?“, „Co všechno mu nefunguje?“ a „Jak se ti povedly ty řízky?“.

   Už jako malému chlapci mi vtloukali do hlavy, že se nemám bavit s cizími lidmi, proto jsem se po zodpovězení otázek dobrovolně rozhodnul přijmout pozici přísedícího a naslouchajícího, zatímco si ostatní nacpávali břicha různými dobrotami, přičemž řešili spoustu zajímavých témat, z nichž namátkově vybírám:

  →   Jaký je rozdíl mezi sobem, losem a lososem
  →   Kdo má lepší cukroví (lahodné vzorky byly na stole volně k dispozici)
  →   Kolik, kde a jakých je třeba nechat vyrobit podložek pod SPZ
  →   Kdo ještě nemá DSP, ať si ho vezme

Postupem času jsem se dozvěděl, že přítomni toho dne byli:

  −    Kaata s přítelem a Patrickem
  −    Ewelyn s Gripenem
  −    Kristína s Baniitem a fárem
  −    Draken se Silvou
  −    Míša s Jurášem a Pátou
  −    atd.
  −    a moje maličkost, Lu2, se Soběslavem

   Později si někdo uvědomil, že ho jímá chuť na café latté, což se zprvu zdálo jako zcela běžné přání, ovšem jen do chvíle, kdy bylo předneseno obsluhujícímu personálu. Do té doby celkem vstřícně se chovající číšník byl tímto uveden ve zmatení a depresi. Prohlásil, že latté dělat nebude, protože to neumí a ani nemá tušení, zda se v tomto podniku nachází někdo, kdo toto umění ovládá. Nakonec se ale vše v dobré obrátilo, ten dobrý muž se k nám vrátil s vítězoslavným úsměvem a někteří z přítomných labužníků si mohli v klidu vychutnat svůj oblíbený nápoj. Kromě DSP a spousty zajímavých informací jste si z této IC mohli odnést také červenou hlavičku losa vzadu opatřenou kolíčkem na připnutí, s nápisem, jehož obsah je pro mě dodnes záhadou.

Někdy kolem 22.hodiny bylo rozhodnuto tuto IC ukončit. Venku na parkovišti ještě chvíli probíhalo ohledávání a očumování našich krásných strojů, a poté jsme se všichni s klidem na duších rozjeli ku svým domovům...


- zápis spáchal Lu2 -vysvětlivky:

CTK ⇒ Centrální Tuháč Kemping
DSP ⇒ Drakenův Saabí Perníček

IC-131
pokec k IC < předchozí  | 131 |  následující >